S. 2-1276 Dossierfiche K. 50-2092

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel
Regering G. Verhofstadt I  

Agentschap voor Buitenlandse Handel
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1276/1 2-1276/1 (PDF) Wetsontwerp 25/9/2002
2-1276/2 2-1276/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/10/2002
K. 50-2092/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/10/2002
K. 50-2092/2 Verslag namens de commissie 19/11/2002
K. 50-2092/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/11/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/9/2002   Indiening Doc. 2-1276/1 2-1276/1 (PDF)
25/9/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/10/2002   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/10/2002   Inschrijving op agenda
17/10/2002   Algemene bespreking Hand. 2-235 Hand. 2-235 (PDF)
17/10/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-235 Hand. 2-235 (PDF)
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-14/o1) Hand. 2-235 Hand. 2-235 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/9/2002   Verzending naar commissie
8/10/2002   Herverzending naar een andere commissie
10/10/2002   Verzending naar een andere commissie
10/10/2002   Inschrijving op agenda
10/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
10/10/2002   Bespreking
10/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-4/o0)
10/10/2002   Aanneming zonder amendering
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1276/2 2-1276/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/10/2002   Overzending Doc. K. 50-2092/1
19/11/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2092/2
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 284, p. 30-38
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-32/o1)
Integraal verslag nr. 285, p. 22-23
Doc. K. 50-2092/3
28/11/2002   Aanneming zonder amendering
28/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/12/2002   Bekendmaking (57521-57528)
24/1/2003   Erratum (2605)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/10/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Opnieuw verzonden  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/10/2002, 15/10/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/2002 20/12/2002, blz 57521-57528
Errata
Op 24/1/2003, blz 2605