S. 2-126 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging
Philippe Monfils   

beroep in de gezondheidszorg
concurrentie
apotheker
beroepsorde
vrij beroep
reclame
beroepsdeontologie
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-126/1 2-126/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/10/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/10/1999   Indiening Doc. 2-126/1 2-126/1 (PDF)
16/12/1999   Inoverwegingneming
16/12/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/1999   Verzending naar commissie
12/1/2000   Inschrijving op agenda
12/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Bodson
1/3/2000   Inschrijving op agenda
1/3/2000   Uitgesteld
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Inleidende uiteenzetting
Indiener
25/10/2000   Bespreking
14/2/2001   Inschrijving op agenda
14/2/2001   Nieuwe rapporteur : de heer Roelants du Vivier
14/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier
14/2/2001   Hoorzitting met - de heren Pierre Van den Eynde en Jean-FranÁois Taymans, respectievelijk voorzitter en voorzitter van de commissie deontologie, van de Nationale Kamer van Notarissen; - de heer Hugo Lamon (Vereniging van Vlaamse Balies); - mevrouw Lucet
14/2/2001   Gedachtewisseling
19/6/2002   Inschrijving op agenda
19/6/2002   Bespreking
3/7/2002   Inschrijving op agenda
3/7/2002   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
In behandeling 12/1/2000, 25/10/2000, 14/2/2001, 19/6/2002