S. 2-1058 Dossierfiche K. 50-1772

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen
Nathalie de T' Serclaes    Jean-Pierre Malmendier    Martine Taelman    Hugo Vandenberghe    Jean-François Istasse    Myriam Vanlerberghe    Paul Galand    Meryem Kaçar    Clotilde Nyssens   

burgerlijke rechtspraak
voogdijschap
minderjarigheid
ouderlijke macht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1058/1 2-1058/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/2/2002
2-1058/2 2-1058/2 (PDF) Amendementen 12/3/2002
2-1058/3 2-1058/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2002
2-1058/4 2-1058/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2002
2-1058/5 2-1058/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/4/2002
K. 50-1772/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/4/2002
K. 50-1772/2 Amendementen 3/7/2002
K. 50-1772/3 Amendementen 9/7/2002
K. 50-1772/4 Amendementen 23/7/2002
K. 50-1772/5 Amendementen 15/10/2002
K. 50-1772/6 Amendementen 21/10/2002
K. 50-1772/7 Verslag namens de commissie 31/10/2002
K. 50-1772/8 Tekst aangenomen door de commissie 31/10/2002
K. 50-1772/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 7/11/2002
2-1058/6 2-1058/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 8/11/2002
2-1058/7 2-1058/7 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2002
2-1058/8 2-1058/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/11/2002
2-1058/9 2-1058/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 21/11/2002
2-1058/10 2-1058/10 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/11/2002
K. 50-1772/10 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 29/11/2002
K. 50-1772/11 Verslag namens de commissie 14/1/2003
K. 50-1772/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/1/2003
K. 50-1772/13 Aanvullend verslag 24/1/2003
K. 50-1772/14 Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2003
K. 50-1772/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2002   Indiening Doc. 2-1058/1 2-1058/1 (PDF)
21/2/2002   Inoverwegingneming
21/2/2002   Verzending naar commissie: Justitie
18/4/2002   Inschrijving op agenda
25/4/2002   Algemene bespreking Hand. 2-200 Hand. 2-200 (PDF)
25/4/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-200 Hand. 2-200 (PDF)
25/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
Doc. 2-1058/5 2-1058/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/2/2002   Verzending naar commissie
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Niet behandeld
5/3/2002   Inschrijving op agenda
5/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/3/2002   Inschrijving op agenda
12/3/2002   Bespreking
12/3/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
12/3/2002   Aanneming na amendering
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1058/3 2-1058/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/4/2002   Overzending Doc. K. 50-1772/1
31/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1772/7
7/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 33-34
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 281, p. 70
Doc. K. 50-1772/9
7/11/2002   Aanneming na amendering door commissie
8/7/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
11/7/2002   Hervatting termijn
  [S3] Behandeling door Senaat
8/11/2002   Overzending Doc. 2-1058/6 2-1058/6 (PDF)
8/11/2002   Verzending naar commissie: Justitie
14/11/2002   Inschrijving op agenda
19/11/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1058/8 2-1058/8 (PDF)
21/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-243 Hand. 2-243 (PDF)
21/11/2002   Terugzending naar commissie: Justitie
21/11/2002   Inschrijving op agenda
21/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-243 Hand. 2-243 (PDF)
21/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-243 Hand. 2-243 (PDF)
21/11/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+67/-0/o0) Hand. 2-243 Hand. 2-243 (PDF)
Doc. 2-1058/10 2-1058/10 (PDF)
8/11/2002   Verzending naar commissie
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
13/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/11/2002   Aanneming zonder amendering
19/11/2002   Inschrijving op agenda
19/11/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
21/11/2002   Terugzending naar commissie
21/11/2002   Inschrijving op agenda
21/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
21/11/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
21/11/2002   Aanneming na amendering
21/11/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
21/11/2002   Tekst aangenomen
  [K4] Behandeling door Kamer
25/11/2002   Overzending Doc. K. 50-1772/10
14/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1772/11
16/1/2003   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 314, p. 15-16
23/1/2003   Uitstel van de bespreking
Integraal verslag nr. 316, p. 29-30
24/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1772/13
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 318, p. 27-28
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 319, p. 39-40
Doc. K. 50-1772/15
30/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
25/2/2003   Bekendmaking (14334-14337)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/4/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/3/2002, 12/3/2002, 17/4/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/11/2002
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/11/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 13/11/2002, 19/11/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 21/11/2002
[K4] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 27/4/2002 0
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/4/2002 60 25/6/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 27/4/2002 0 11/7/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 27/4/2002 60 6/12/2002
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 9/11/2002 15 25/11/2002
Overzending aan Kamer (K2) Onderzoekstermijn (K2) 26/11/2002 15 10/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2003 25/2/2003, blz 14334-14337