S. 2-1026 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, wat betreft de moederschapsrust
Philippe Monfils   

arbeidsongeschiktheid
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
meewerkende echtgenoot
zelfstandig beroep
moederschapsuitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1026/1 2-1026/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/1/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2002   Indiening Doc. 2-1026/1 2-1026/1 (PDF)
31/1/2002   Inoverwegingneming
31/1/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/1/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie