S. 1-133 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een Adviescomitť voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten
Philippe Monfils    Jacqueline Mayence-Goossens    Christine Cornet d'Elzius    Alain Destexhe    Paul Hatry    Michel Foret    Armand De Decker    Claude Desmedt   

parlementaire commissie
gelijke behandeling
sociale rechten
economische rechten
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-133/1 1-133/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 19/10/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
19/10/1995   Indiening voorstel Doc. 1-133/1 1-133/1 (PDF)
26/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
26/10/1995   Verzending naar Bureau
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Vervallen  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd