Vraag om uitleg nr. 5-4830

5-4830 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de modernisering van de liften
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6152
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11230