Vraag om uitleg nr. 5-4587

5-4587 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de Full Integrated Police Actions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8484
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11098