Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8484

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 13 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Full Integrated Police Action (FIPA) - Overzicht - Resultaten - Buurtinformatienetwerken - Evaluatie - Gevolgen

officiŽle statistiek
geografische spreiding
gemeentepolitie
politie
politiecontrole
openbare veiligheid

Chronologie

13/3/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4587

Vraag nr. 5-8484 d.d. 13 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er worden op het gehele grondgebied van het land regelmatig FIPA (Full Integrated Police Actions) georganiseerd in samenwerking met verschillende politiediensten en overheidsdiensten. Door een grotere aanwezigheid van de politiediensten op het wegennet wil men een ontradingseffect teweegbrengen en indien mogelijk, daders identificeren.

1) Graag een overzicht van het aantal politieacties, die gekend zijn onder de benaming "Full Integrated Police Actions (FIPA)" die hebben plaatsgevonden gedurende de voorbije vijf jaar ?

2) Graag de cijfergegevens opgesplitst als volgt :

- Het aantal FIPA's per gewest ?

- Het aantal FIPA's per provincies ?

- Het aantal FIPA's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

- Het aantal FIPA's per arrondissement ?

3) Hoeveel FIPA's waren gericht op het openbaar vervoer ?

4) Hoeveel FIPA's waren gericht op bepaalde vormen van criminaliteit en op welke ?

5) Kunnen voor elke FIPA de resultaten worden bekend gemaakt ?

6) Wordt daarvoor samengewerkt met buurtinformatienetwerken ?

7) Hoe wordt de werking van de FIPA's geŽvalueerd en zal ze worden bijgestuurd of aangepast ?

8) Welke politie- of andere overheidsdiensten zijn betrokken bij de FIPA's?

9) Wat zijn de gevolgen of effecten van FIPA's voor de betrokken diensten (bijvoorbeeld overuren,Ö) ?