Vraag om uitleg nr. 5-4580

5-4580 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de bijeenroeping van de interministeriŽle conferentie Buitenlands Beleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8051