Vraag om uitleg nr. 5-4349

5-4349 Inge Faes (N-VA) 3/12/2013
  de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken
  minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11223
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11224