Vraag om uitleg nr. 5-4228

5-4228 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/11/2013
  het loon van de directeur van Samusocial
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10876