Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10876

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 15 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

het loon van de directeur van Samusocial

niet-gouvernementele organisatie
organisatie zonder winstoogmerk
dakloze
loon
ondernemingsdirecteur

Chronologie

15/1/2014Verzending vraag
4/3/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4228

Vraag nr. 5-10876 d.d. 15 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De afgelopen weken is er heel wat ophef ontstaan na onthullingen over de directrice van daklozenorganisatie Samusocial. Die zou een jaarloon ontvangen van ongeveer 192.000 euro en woont bovendien in een woning van het OCMW. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van FinanciŽn dat La Libre Belgique kon inkijken.

De Inspectie van FinanciŽn plaatst eveneens vraagtekens bij de ondoorzichtige geldstromen en een aantal reizen door verantwoordelijken van de vzw.

Samusocial is een koepelorganisatie van ngo's die de minderbedeelden uit de samenleving bijstaat in het dagelijkse leven. In BelgiŽ is de vzw sinds 1999 actief en ze krijgt onder meer steun van het OCMW van Brussel, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis.

Mijn vraag is:

Wat is de reactie van de staatssecretaris op de bemerkingen van de Inspectie van FinanciŽn op de geldstromen van Samusocial en in het bijzonder op het hoge jaarloon van de directrice van die vzw?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Het rapport waarvan sprake, werd door de regionale Inspectie van Financiën (IF) opgemaakt op vraag van de twee bevoegde Brusselse ministers.

Mijn diensten hebben alle nodige informatie overgemaakt aan de regionale IF. Voor wat de federale subsidies betreft, wordt er door de federale IF ex ante een controle uitgevoerd en gebeurt de betaling van de subsidies na inlevering van bewijsstukken, gedateerd en ondertekend, met een verklaring op eer toegevoegd.

De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie onderzoekt deze stukken in functie van de opdracht die de begunstigde bij MB toegekend kreeg. Niet-verantwoorde uitgaven worden niet weerhouden.

Voor wat het loon van de directrice van de VZW betreft, dit is een zaak van de Raad van Bestuur.