Vraag om uitleg nr. 5-4198

5-4198 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de drones voor civiele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10622
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10623