Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10622

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 20 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

de drones voor civiele doeleinden

drone
vliegtuig
luchtverkeer
nieuwe technologie
eerbiediging van het privť-leven
Europese Dienst voor extern optreden

Chronologie

20/12/2013Verzending vraag
16/1/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10623

Vraag nr. 5-10622 d.d. 20 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie werkt aan een plan om zogenaamde drones, of onbemande vliegtuigen, te promoten voor burgerlijke doeleinden in de Europese Unie. Totnogtoe is het gebruik van drones in Europa beperkt gebleven tot de legers en bestaat er een verbod voor het gebruik voor burgerlijke doeleinden. Maar verschillende lidstaten, de Europese luchtvaartlobby en de Europese Commissie stellen dat dit herbekeken moet worden omdat ze een toegevoegde waarde zouden bieden in de strijd tegen illegale immigratie, landbouw, milieupolutie en het bestrijden van branden.

Een roadmap werd voorbereid door een consortium van Europese constructeurs van luchtvaartsystemen, de European Aviation Safety Agency, de Europese Ruimtevaartsorganisatie (ESA), het Europees Defensie Agentshaps (EDA), en andere privaat-publieke fora die Europese luchtvaart behandelen.

De Europese Commissie zou vanaf 2016 het gebruik van op afstand bestuurde vliegtuigen willen integreren in het Europese luchtruim. De Commissie moet tegen dan de noodzakelijke regulering ontwikkelingen, met betrekking tot het gebruik van technologie en het behoud van privacy voor de bevolking.

Maar de roadmap stelt eveneens dat er nog enkele obstakels moeten overwonnen worden. Zo zijn deze soort drones kwetsbaar om gehackt te worden en ingezet kunnen worden door de verkeerde personen en een gevaar kunnen betekenen voor conventionele vliegtuigen.

Eind 2011 zou de staatssecretaris voor mobiliteit opdracht gegeven hebben om specifieke regelgeving uit te werken in verband met het professioneel gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim.

Momenteel is het civiele gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim verboden (zie Wet van 1937 en Koninklijk Besluit van 1954) omdat deze luchtvaartuigen niet over een certificaat van luchtwaardigheid beschikken en daardoor geen toegang tot het Belgisch luchtruim kunnen krijgen. Om de ontwikkelingen niet in de weg te staan heeft het Directoraat generaal Luchtvaart (DGLV) uitzonderingen toegestaan na positieve veiligheidsevaluatie voor testvluchten, onderzoeksvluchten, trainingsvluchten en demonstratievluchten.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Wat is het standpunt van de federale regering over deze roadmap?

2) Zijn de potentiŽle voordelen van het toelaten van drones voor burgerlijke doeleinden groter dan de nadelen?

3) Hoe evalueert U de bezorgdheden omtrent de privacy met betrekking tot deze voorstellen?

4) Werden deze voorstellen reeds besproken op Europees niveau en welke standpunten heeft U hier vertolkt?

5) In hoeverre loopt dit voorstel samen met het recente voorstel van de Europese Dienst voor Extern Optreden om een eigen inlichtingendienst op te richten, die ook over eigen drones en satellieten zou willen beschikken?

Hoe verklaart U de nauwe betrokkenheid van de Europese defensielobby bij het ontwerpen van deze Roadmap?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2014 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet.