Vraag om uitleg nr. 5-4044

5-4044 Johan Verstreken (CD&V) 3/10/2013
  het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10326