Vraag om uitleg nr. 5-3917

5-3917 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/9/2013
  de problematiek van achterstallige huur en geleden schade bij buitenlandse diplomaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10455