Vraag om uitleg nr. 5-3503

5-3503 Nele Lijnen (Open Vld) 2/5/2013
  de cyberoorlogvoering
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9455