Vraag om uitleg nr. 5-2941

5-2941 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de meerpremies die verzekeringsmaatschappijen aan gepensionneerden vragen voor collectieve hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8802