Vraag om uitleg nr. 5-2911

5-2911 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  het provinciaal veiligheidsoverleg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6657
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8274