Vraag om uitleg nr. 5-1887

5-1887 Christine Defraigne (MR) 2/2/2012
  het in overeenstemming brengen van de liften met de nieuwe normen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5765