Vraag om uitleg nr. 5-1602

5-1602 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de kosten verbonden aan consultancy voorafgaand aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van de klinische laboratoria
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1238
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5339