Vraag om uitleg nr. 4-392

4-392 Wouter Beke (CD&V N-VA) 25/6/2008
  de uitvoering van de wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1220