Vraag om uitleg nr. 4-1417

4-1417 Zakia Khattabi (Ecolo) 25/1/2010
  de toekomstige rol van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding als interfederaal orgaan
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1067