Mondelinge vraag nr. 4-1067

4-1067 Zakia Khattabi (Ecolo) 28/1/2010
  de toekomstige rol van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding als interfederaal orgaan
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1417