Vraag om uitleg nr. 2-994

2-994 Marie-Josť Laloy (PS) 20/3/2003
  het koninklijk besluit tot vastlegging van de bijzondere voorwaarden voor de aanwerving van statutair en contractueel personeel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot organisatie van de dienst
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1289