Mondelinge vraag nr. 2-1289

2-1289 Marie-Jos Laloy (PS) 25/3/2003
  het koninklijk besluit tot vastlegging van de bijzondere voorwaarden voor de aanwerving van statutair en contractueel personeel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot organisatie van de dienst
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-994