Vraag om uitleg nr. 2-486

2-486 Jacques D'Hooghe (CVP) 28/5/2001
  het te wijzigen organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 2-626