Mondelinge vraag nr. 2-626

2-626 Jacques D'Hooghe (CVP) 31/5/2001
  het te wijzigen organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-486