Schriftelijke vragen van 3-6574 tot 3-6574

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6574 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Prioritaire voertuigen - Boetes.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6575
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2024