Schriftelijke vragen van 3-6575 tot 3-6575

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6575 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit  
  Prioritaire voertuigen - Boetes.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6574
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2024