Latifa Gahouchi - PS
Deelstaatsenator (Parlement van de Franse Gemeenschap)
 
Fractievoorzitter
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (plaatsvervanger)
Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (plaatsvervanger)
Senaat tel.: 02 501 75 50
Correspondentie ruelle Martin 30
6042 Lodelinsart
tel.: 0476 31 10 07
e-mail: [email protected]
Geboren te Oujda (Marokko) op 26 februari 1961

Gediplomeerde in interculturele mediatie in school- en ziekenhuismilieu

Lerares moraal

Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Charleroi)
2007-2012 : schepen (Charleroi)
Sinds 2012 : lid van het Waals Parlement
Sinds 2012 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement
Sinds 4 juli 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
Sinds 20 september 2019 : voorzitster van de PS-fractie (Senaat)


Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Voorzitter  
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
8/10/2019- Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019- Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/10/2019- Lid Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
14/10/2019- Voorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen