Alexander Miesen - MR
 
Geboren te Prüm (Duitsland) op 16 maart 1983

Bachelor in de rechten

Bediende

Sinds 2006 : gemeenteraadslid (Büllingen)
2006-2010 : politiek adviseur
2010-2013 : parlementair medewerker
Sinds 2012 : lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
2013-2014 en 2016-2019 : voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
2014-2016 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
2019-2022 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Ridder in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Geboren in Prüm (Deutschland) am 16. März 1983

Bachelor in Jura

Amtsdiener

Seit 2006 : Gemeinderatsmitglied (Büllingen)
2006-2010 : politischer Berater
2010-2013 : parlamentarischer Mitarbeiter
Seit 2012 : Mitglied des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft
2013-2014 und 2016-2019 : Präsident des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft
2014-2016 : vom Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft bestimmter Gemeinschaftssenator
2019-2022 : vom Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft bestimmter Gemeinschaftssenator

Ritter des Leopoldordens (27. Mai 2019)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-12/9/2016 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019-19/4/2022 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
21/5/2021-19/4/2022 Lid zonder stemrecht Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat