Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1262

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 21 juni 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Coronacrisis - Bedrijven - Antigeensneltests - Gratis ter beschikking stellen - Proefprojecten - Balans (Covid-19)

epidemie
onderneming
voorkoming van ziekten
werk op afstand
arbeidsgeneeskunde

Chronologie

21/6/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021)
1/7/2021Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1263

Vraag nr. 7-1262 d.d. 21 juni 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Recent besliste de federale regering om aan bedrijven uit risicosectoren een voorraad van één miljoen antigeensneltests ter beschikking te stellen.

Het doel was om besmettingen met het coronavirus op de werkvloer zo snel mogelijk te detecteren en te beheersen.

Alles gebeurt op vrijwillige basis. De bedrijven die aan de voorwaarden voldeden en die dat wensten konden die tests bestellen en hun werknemers (ook vrijwillig) herhaaldelijk en systematisch laten testen.

Er zijn dan twee proefprojecten opgezet, het ene in drie sorteercentra van bpost en het andere bij het technisch en commercieel personeel van Proximus.

Volgens sommige informatiebronnen zouden die twee projecten niet worden verlengd en zou er nu dus een grote voorraad sneltests «beschikbaar» zijn.

Naar verluidt zouden de moeilijkheden te maken gehad hebben met een probleem van organisatie.

Om doeltreffend te zijn moet een preventieve screening via sneltests tweemaal per week worden afgenomen bij elke werknemer tijdens de werkuren.

In bedrijven wordt deze testafname uitgevoerd door de bedrijfsgeneeskundige dienst.

Het medisch personeel en de werknemers moesten dus tweemaal per week tegelijk beschikbaar zijn.

Voor sommigen is dit tijdverlies, sommige werknemers zijn ook moe, voor anderen speelt vooral de kostprijs van de bedrijfsgeneeskunde als verklaring voor de moeilijkheden.

Deze vraag valt binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. Alle bestuursniveaus zijn betrokken bij de strijd tegen de pandemie en preventieve gezondheidszorg is een bevoegdheid van de deelstaten.

Vandaag worden versoepelingen van de thuiswerkregel in het vooruitzicht gesteld en daarom wens ik te weten wat de stand van zaken is met betrekking tot die proefprojecten in de bedrijven.

Antwoord ontvangen op 1 juli 2021 :

Het antwoord op uw vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid, de heer Frank Vandenbroucke.