Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-986

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 15 juni 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Hormoonverstoorders - Bisfenol A - Beperking - Dringende reactie en maatregelen

hormoonontregelaar
hormoon
reproductieve gezondheidszorg
chemisch product
gevaarlijke stof
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

15/6/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016)
16/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-986 d.d. 15 juni 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie beslist op woensdag 15 juni 2016 over nieuwe criteria die bepalen welke chemische stoffen onze hormonen verstoren en welke niet. Dit is een belangrijke stap, waar we al jaren naar vragen. Maar onder druk van de chemische industrie dreigen intussen ook heel wat stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, toch niet als hormoonverstorende stof geclassificeerd te wordenÖ

In BelgiŽ blijft het verdacht stil over hormoonverstoorders. In Nederland beweegt er wel wat rond hormoonverstoorders. Onlangs kwam het rapport van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) over bisfenol A uit, dat aantoonde dat bisfenol A (BPA) schadelijk is voor de vruchtbaarheid en dat het ook een effect kan hebben op het hormoonsysteem bij een te hoge blootstelling. De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, heeft toen medegedeeld dat ze de dagelijkse blootstelling van mensen aan BPA wil verminderen. Ook in " Medisch Contact " en de " Volkskrant " zijn specialisten erg kritisch. Ze waarschuwen voor ongezond plastic in ziekenhuizen.

In BelgiŽ stelde mijn collega volksvertegenwoordigster Anne Dedry op 24 maart 2016 een schriftelijke vraag nr. 54-0255 aan uw collega minister Marghem. Haar antwoord was erg teleurstellend : "De antwoorden op de vragen 1., 2., 3. en 5. vallen onder de bevoegdheid van de minister van Werk, Economie en Consumenten (Vraag nr. 755 van 12 april 2016). De antwoorden op de vragen 3. en 4. vallen onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid (Vraag nr. 819 van 12 april 2016). Ik verzoek u dan ook vriendelijk om u te richten tot mijn collega's, minister Maggie De Block en minister Kris Peeters, die terzake bevoegd zijn om alle informatie die u nuttig acht te verstrekken. " (Kamer, QRVA 54-068, blz. 383).

Op 12 april 2016 heeft Anne Dedry zowel aan u als aan minister Peeters haar vragen opnieuw gesteld (schriftelijke vragen nrs 54-0819 en 54-0755). Tot op heden heeft zij geen antwoord ontvangen.

Ik vind dit schandalig. Ook mijn schriftelijke vraag over hormoonverstoorders nr. 6-788 liet u links liggen. Het einde van de antwoordtermijn was 21 januari 2016. We zijn bijna zes (!) maanden later.

Ik herinner u er daarom nogmaals aan dat de Hoge Gezondheidsraad al in 2010 vaststelde dat, op basis van het voorzorgsprincipe, de blootstelling van jonge kinderen aan BPA zo laag mogelijk moet zijn. Heel wat consumentenproducten bevatten BPA waar ook gevoelige groepen mee in aanraking komen. Voor het beschermen van de gezondheid is het verbod van BPA in voedingsverpakkingen voor kinderen van nul tot drie jaar dus onvoldoende.

Dit is dus ernstig.

Vandaar mijn vragen :

1) Zult u, zoals uw Nederlandse collega, eindelijk maatregelen treffen om de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen te beperken ?

2) Pleit u ook voor lagere limietwaarden voor BPA in speelgoed, voedselverpakkingen en thermopapier ?

3) Wat is uw positie tegenover ons Ecolo-Groen-voorstel om BPA uit alle voedingsverpakkingen te weren, niet enkel voor de 0-3 jarigen ? Zwangere vrouwen zijn immers erg kwetsbaar.

4) Bent u van plan hierover een gesprek aan te gaan met ziekenhuizen, bedrijven en / of consumentenverenigingen ?