Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-973

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 3 juni 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Convention on Human Rights and Biomedicine - Ondertekening - Ratificatie - Stand van zaken

ratificatie van een overeenkomst
rechten van de mens
geneeskunde
biologie
ongeboren vrucht
bio-ethiek

Chronologie

3/6/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016)
22/6/2016Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-972

Vraag nr. 6-973 d.d. 3 juni 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ heeft de " Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine : Convention on Human Rights and Biomedicine " op 4 april 1997 in Oviedo destijds niet mee ondertekend, en dus ook niet geratificeerd.

Sindsdien is er geen verandering : BelgiŽ steunt deze Conventie niet, wat eigenlijk zoveel wil zeggen als " BelgiŽ houdt geen rekening met het respect van mensenrechten als het over lichaamsmaterialen gaat ".

Aangezien BelgiŽ lid is van de Raad van Europa, vraag ik mij af of dit een vergetelheid is, of er bepaalde redenen zijn waarom BelgiŽ deze Conventie niet heeft ondertekend en / of geratificeerd.

Vandaar mijn vragen :

1) Waarom heeft BelgiŽ de " Convention on Human Rights and Biomedicine " destijds niet mee ondertekend en / of geratificeerd ?

2) Zijn er bepaalde redenen waarom BelgiŽ dat tot op vandaag nog niet heeft gedaan ?

a) Zo ja, welke zijn die ?

b) Zo nee, is BelgiŽ van plan deze Conventie alsnog te ondertekenen en te ratificeren ?

i) Zo ja, tegen wanneer zou de minister dit willen doen ?

ii) Zo nee, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

België heeft het Verdrag van Oviedo tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen ten aanzien van de toepassingen van de biologie en de geneeskunde van de Raad van Europa inderdaad niet ondertekend of geratificeerd.

Het is gebruikelijk dat een land dat achter een Verdrag staat dat Verdrag ook ondertekent kort nadat het werd goedgekeurd, maar in 1997 was ons land die mening duidelijk niet toegedaan.

Vandaag is het zo dat de Belgische wetgeving op bepaalde punten een ander standpunt verdedigt dan dat van het Verdrag van Oviedo. In tegenstelling tot het Verdrag staat België bij voorbeeld toe dat er in vitro embryo’s worden aangemaakt voor onderzoeksdoeleinden, of dat er regenererende weefsels worden weggenomen bij minderjarigen zonder broederschapsband tussen de donor en de ontvanger (broer / zuster).

Algemeen beschouwd dekken de wetten die van toepassing zijn in België op het vlak van bio-ethiek echter de principes die aan bod komen in het Verdrag van Oviedo, en zijn ze in overeenstemming met de bepalingen van dat Verdrag.