Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2039

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 8 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking

Geplande veroudering - Bestrijding - Druk op de betrokken economische sector - Samenwerking met de deelstaten

mobiele communicatie
bescherming van de consument
kwaliteit van het product
aansprakelijkheid van de producent
levensduur van het product
huishoudelijk apparaat
mobiele telefoon

Chronologie

8/1/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019)
23/5/2019Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2040

Vraag nr. 6-2039 d.d. 8 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een Franse vereniging heeft een klacht ingediend tegen Apple wegens « geplande veroudering » van haar iPhones, nadat het bedrijf in kwestie had toegegeven dat het zijn oude smartphonemodellen opzettelijk vertraagde om « de levensduur » van de iPhones te verlengen.

De term « geplande veroudering » is geen nieuw begrip. Het dateert uit 1932, ten tijde van de diepe economische crisis in de Verenigde Staten !

Tegenwoordig worden sommige producenten er opnieuw van verdacht de vervanging van hun producten te versnellen door het einde van de levensduur ervan voortijdig in te plannen of zelfs door een kwaliteitsgebrek in bepaalde onderdelen in te bouwen. Dat zou leiden tot verspilling en meer afval.

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van de Senaat wegens de transversale aard ervan, aangezien ze bevoegdheden betreft op zowel het vlak van de economie als de milieubescherming.

Onlangs heeft de consumentenorganisatie Test Aankoop in ons land een nieuwe campagne gevoerd om een in 2016 opgericht contactpunt onder de aandacht te brengen, met als doel dit dossier over de strijd tegen de geprogrammeerde veroudering opnieuw te lanceren. Test Aankoop heeft op die manier duizenden meldingen van defecte apparaten ontvangen.

In dat verband zou ik graag willen vernemen of er contacten worden gelegd met de deelstaten om een beleid te voeren dat erop gericht is druk uit te oefenen op de betrokken sector om meer betrouwbare en duurzame huishoudelijke apparaten op de markt te brengen.

Een mogelijkheid die door de bovengenoemde consumentenorganisatie wordt genoemd, is dat de overheid werkt aan een verlenging van de garantieperiode die de consument en ook het milieu beter zou beschermen.

Overweegt uw departement andere mogelijkheden op dat vlak ? Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze aangelegenheid ?