Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2035

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 7 december 2018

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Gevallen van liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
hulp aan minderbegunstigden
voedselveiligheid
vereniging
voedselbehoefte

Chronologie

7/12/2018Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/1/2019)
28/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-2035 d.d. 7 december 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

Deze aangelegenheid valt onder de bevoegdheid van de Senaat. Naast uw bevoegdheid op federaal niveau op dit gebied, heeft de wetgever de gewesten belast met de uitvoering van bepaalde taken die onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vallen.

Onlangs heeft het FAVV de verdeling van soep in een school in de streek van Hoei verboden. Vervolgens heeft het Agentschap naar verluidt de Frigo solidaire de Waterloo gecontroleerd, een vereniging die onverkochte artikelen bij de winkels verzamelt en herverdeelt onder de meest hulpbehoevenden.

In de twee bovenvermelde situaties motiveerde het FAVV zijn standpunt. In het eerste geval zou het terugkerende karakter van de voorbereiding een probleem vormen: "Gezien het stelselmatige karakter van deze activiteit moet zij onderworpen zijn aan dezelfde regels als die welke gelden voor grootkeukens, zoals de mogelijkheid om in geval van problemen producten te traceren."

In het geval van de controle van solidariteitskoelkasten is de rechtvaardiging van het agentschap even duidelijk: "Voedselbanken, verenigingen die zich organiseren met supermarkten, cateringbedrijven, bakkers, om onverkochte artikelen op te halen en te verdelen, of om deze artikelen in een gemeenschappelijke koelkast te plaatsen, moeten zich melden bij het FAVV."

De regelgeving - die hier wordt toegepast - kan echter veel verenigingen in de problemen brengen en bijvoorbeeld verhinderen dat een plaatselijke school verse groentesoep serveert die werd bereid door een ouder van een medeleerling.

De registratie in kwestie is gratis en het is duidelijk dat alle regels op het gebied van de volksgezondheid moeten worden nageleefd.

Ik ben voorstander van de grootst mogelijke voorzichtigheid op het vlak van de volksgezondheid. Alles moet in het werk worden gesteld om een besmetting, zoals die welke zich in verschillende scholen in Vlaanderen heeft voorgedaan, te voorkomen.

In dit geval werd een traiteurszaak door het FAVV gesloten omdat er zo een 450 kinderen besmet waren, van wie velen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

Ik ben echter van mening dat de aangehaalde situaties heel anders zijn. Het is noodzakelijk de naleving van de regels op het gebied van hygiŽne en volksgezondheid te garanderen, maar er moet een meer genuanceerde benadering zijn, in het bijzonder voor liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken.

Zijn er contacten gepland met de deelstaten om de verenigingen die zich actief inzetten voor de meest hulpbehoevenden in staat te stellen hun opdracht te vervullen, met inachtneming van de volksgezondheidsregels?