Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1718

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 13 december 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Groep AB InBev - Prijs van het bier - Stijging - Economische impact - Economisch kader dat van toepassing is op het bedrijf - Eventueel misbruik van machtspositie - Onderzoek door de Europese Commissie - Stand van zaken

drankenindustrie
bier
kleinhandelsprijs
consumptieprijs
prijsstijging
machtspositie

Chronologie

13/12/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018)
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1718 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens sommige bronnen zou de Groep AB InBev de prijs van zijn bieren met gemiddeld 3% willen verhogen.

De horecasector is bijzonder ongerust en die prijsstijging zou een economische impact kunnen hebben op alle deelstaten van het land.

Deze beslissing komt er op het ogenblik dat de Europese Commissie een eventueel misbruik van economische machtspositie door AB InBev onderzoekt. Het bedrijf wordt ervan verdacht de invoer in BelgiŽ van zijn bieren Jupiler en Leffe vanuit Nederland te hebben verhinderd om kunstmatig hogere prijzen te kunnen handhaven op de Belgische markt.

Hebt u preciezere informatie over het onderzoek van de Europese Commissie en de termijnen die daarvoor gelden?

In de pers was er sprake van een vergadering op uw kabinet.

Welke informatie hebt u verkregen over AB InBev in verband met de recent aangekondigde prijsstijging?

Vongens de informatie die beschikbaar is bij de Balanscentrale van de Nationale Bank zou AB InBev, met ondernemingsnummer 0417.497.106, financiŽle participaties aanhouden van meer dan 120 miljard euro, maar zou het maar een reŽle belasting opgelegd krijgen van 216.468 euro...

Het totaalbedrag aan dividenden die in 2016 aan de aandeelhouders van de groep zijn uitbetaald, zou met 3,60 euro per aandeel ongeveer 6,9 miljard euro bedragen!

Kunt u die informatie bevestigen?

Lijkt een stijging van de bierprijs, die de consumenten en de zelfstandigen in ons land zou treffen, u in deze omstandigheden aanvaardbaar?

Wat is het standpunt van de regering met betrekking tot het economisch kader dat van toepassing is op een bedrijf van die omvang?