Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1696

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 8 december 2017

aan de minister van Justitie

Vredegerechten - Aangekondigde hervorming - Impact - Mobiliteit van de rechtzoekende - Eventuele moeilijkheden

burgerlijke rechtspraak
territoriale bevoegdheid
Waals Gewest
justitie in de buurt

Chronologie

8/12/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018)
22/1/2018Antwoord

Vraag nr. 6-1696 d.d. 8 december 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens sommige bronnen zou de hervorming van de vredegerechten de schrapping van achterdertig zetels met zich meebrengen in Wallonië, hetzij meer dan één op drie!

Deze federale materie heeft een invloed op de deelstaten, met name omdat ze bevoegd zijn voor mobiliteit.

Sommige Waalse burgers zouden immers tot zestig kilometer meer moeten afleggen om zich naar de zetel van het vredegerecht te begeven.

Kunt u die informatie toelichten, evenals de redenen voor die beslissing?

Op basis van welke criteria vindt die hervorming plaats?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2018 :

De wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, is onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017. De wet zal gefaseerd in werking treden.

De wet hertekent de kaart van de gerechtelijke kantons om zo te komen tot een betere werklastverdeling en rationalisering, evenwel zonder hierbij de nabijheid van Justitie voor de burger in het gedrang te brengen en vermindert het aantal gerechtelijk kantons van 187 tot 162. Er werd met tal van criteria rekening gehouden, zoals de werklast, het inwonersaantal, de aanwezigheid van instellingen voor geesteszieken, de ligging, de staat en het statuut van de bestaande gebouwen, de economische activiteit in de regio, de oppervlakte van het grondgebied van de betrokken gemeenten, de taalwetgeving en het personeel, enz. Afhankelijk van de specifieke en globale afweging van de verschillende criteria zal bij sommige kantons noodzakelijkerwijze het ene criterium iets meer doorwegen dan het andere. De criteria werden verder uitgediept in de parlementaire stukken bij deze wet.