Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1695

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 8 december 2017

aan de minister van Justitie

Rechten van het kind - Kinderen van ouders die in de gevangenis zitten - Hulp - Onzekerheid - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) « Relais Enfants-Parents » - Toegekende middelen

strafgevangenis
rechten van het kind
gedetineerde
verwantschap
omgangsrecht

Chronologie

8/12/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018)
18/5/2018Antwoord

Vraag nr. 6-1695 d.d. 8 december 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert meer dan twintig jaar helpt de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) “Relais Enfants-Parents” kinderen van ouders die in de gevangenis zitten om de familieband te onderhouden of te herstellen.

De vzw is actief in elf gevangenissen in Brussel en Wallonië.

De werking van deze vzw wordt bedreigd door het feit dat uw departement hen voor 2018 te weinig middelen zal toekennen. Zo wordt de hulp aan kinderen van ouders die in de gevangenis zitten onzeker.

Deze federale materie heeft invloed op de deelstaten, met name wat betreft de kinderrechten.

Kunt u uw standpunt toelichten in dit dossier en het tiental beroepspsychologen geruststellen die in moeilijke omstandigheden werken aan de verbetering van de omstandigheden waarin sommige kinderen van gedetineerden in België leven?

Antwoord ontvangen op 18 mei 2018 :

De VZW Relais Enfants-Parents had verschillende contracten met sterk uiteenlopende tarieven om kinderbezoek in de gevangenis te organiseren. Naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding, werden het takenpakket en de verwachtingen omschreven.

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen heeft als opdracht om wekelijks kinderbezoek te organiseren zodat ouders hun kinderen in een ontspannen sfeer kunnen zien. De gevangenis verwacht contractueel van de VZW : de organisatie van een kinderbezoek op woensdagnamiddag waarbij alle gedetineerde vaders en moeders de kans krijgen om in een meer ontspannen en omkaderde sfeer hun kinderen te zien.

Het contract werd intussen toegekend aan de VZW Relais Enfants Parents.