Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1648

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 14 november 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen

bijkomend voordeel
onderhoud
arbeidsvoorwaarden
gezondheid op het werk

Chronologie

14/11/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017)
28/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1647

Vraag nr. 6-1648 d.d. 14 november 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na een studiedag van een vakbond over de dienstencheques, is het goed er nog eens op te wijzen dat zware fysieke arbeid belastend is voor de gezondheid van werknemers.

Tijdens die studiedag konden de betrokkenen samen met deskundigen nadenken over eventuele oplossingen.

Deze problematiek speelt vooral in de schoonmaaksector. Uit veel onderzoeken blijkt dat het werk in die sector zware fysieke arbeid is en dat schoonmakers daarvoor een hoge prijs betalen. Daarbij komt nog dat aangetoond werd dat er bij werknemers uit die sector een verhoogd risico is op overlijden door het gebruik van schadelijke producten.

De verbetering van de manier van werken, die ervoor zorgt dat het werk in het dienstenchequesysteem werkbaar wordt, valt binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat het om een transversale aangelegenheid gaat. Voor het welzijn op het werk en de gezondheid van werknemers in ruime zin is het federale niveau bevoegd; voor dienstencheques zijn de deelstaten bevoegd.

De werkgevers worden dus uitgenodigd om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Zo zou er meer nadruk kunnen gelegd worden op initiatieven voor opleiding. Het ergonomische aspect is in dat opzicht essentieel, maar er moet ook aandacht zijn voor welke producten moeten worden geweerd. Werkgevers zouden zich er bijvoorbeeld van moeten kunnen vergewissen dat hun klanten hun werknemers laten werken met ergonomisch materiaal en met producten die niet schadelijk zijn.

De ComitÚs voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) hebben ook een belangrijke rol binnen de bedrijven. Op alle niveaus moet het bewustzijn groeien dat werkbaar werk een aandachtspunt is voor alle spelers op de arbeidsmarkt.

Hebt u binnen uw bevoegdheidsdomein contacten met de deelstaten en de arbeidsdeskundigen om deze problemen te verhelpen?

Het gaat om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van de vele werknemers uit de betrokken sector.