Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1634

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 9 november 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiŽle balans

arbeidsongeschiktheid
arbeidscontract
herintreding
officiŽle statistiek

Chronologie

9/11/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017)
28/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1633

Vraag nr. 6-1634 d.d. 9 november 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 1 januari 2017 werd een beroepsherinschakelingstraject voor arbeidsongeschikte personen ingevoerd. Verschillende koninklijke besluiten en wetswijzigingen in het arbeidsrecht zijn tezelfdertijd tot stand gekomen (aanhangsels bij de arbeidsovereenkomst, opheffing van het gewaarborgd inkomen, beŽindiging van de overeenkomst wegens 'overmacht', enzovoort).

De resultaten van een enquÍte van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) bij zes externe preventiediensten (de belangrijkste van de markt) werden gepubliceerd in het dagblad Le Soir van 6 oktober 2017. Voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2017, blijkt dat meer dan twee derden van de 5408 re-integratietrajecten voor personen met een arbeidsovereenkomst zou zijn uitgemond in een definitieve arbeidsongeschiktheid op basis waarvan een ontslag zonder vergoeding kon worden gemotiveerd.

De enquÍte gaat niet over langdurig zieken die niet meer door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden. Voor langdurig zieken is de raadgevend arts verantwoordelijk om zelf eventueel in te staan voor het starten van een re-integratiesproject.

Dit is een transversale vraag aangezien de deelstaten die deelnemen aan de beroepsherinschakeling, moeten worden geraadpleegd en moeten worden betrokken bij de opvolging van het traject. De actieradius omvat dus ook de deelstaten die bevoegd zijn op het vlak van begeleiding, tewerkstelling en opleiding.

1) Welke initiatieven hebt u genomen voor een optimale samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus in dit dossier?

2) Beschikt u over cijfers over het aantal langdurig zieken die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst en voor wie een re-integratieproject werd opgestart in samenwerking met de bevoegde diensten van de deelstaten?

3) Op vraag van de federale minister van Sociale Zaken moet een officiŽle balans van het re-integratietraject worden opgemaakt ten vroegste zes maanden na de inwerkingtreding van de bepaling. Zal die balans worden gevraagd? Zo ja, worden de deelstaten daarbij betrokken?