Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1622

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 3 november 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Glyfosaat - Sporen in de voeding

onkruidverdelger
verdelgingsmiddel
kankerverwekkende stof
chemisch product
fytosanitaire controle
giftige stof
gevaren voor de gezondheid
fytosanitair product
voedingsproduct
verkoopvergunning

Chronologie

3/11/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017)
28/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1622 d.d. 3 november 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens sommige informatiebronnen, waaronder een niet gouvernementele organisatie (ngo) gespecialiseerd in milieu en gezondheid, zijn granen een probleem voor de volksgezondheid want ze zouden vol zitten met glyfosaat.

Het betreft een transversale aangelegenheid, want volksgezondheid is een federale aangelegenheid, maar de aspecten verbonden met preventiemaatregelen vallen grotendeels onder de bevoegdheid van de deelstaten.

Glyfosaat is het meest gebruikte chemisch ontkruidverdelgingsmiddel ter wereld, voornamelijk gekend onder de merknaam Roundup, geproduceerd door Monsanto.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) verklaarde het in maart 2015 als waarschijnlijk kankerverwekkend bij de mens. De Franse regering heeft een verbod uitgevaardigd op het gebruik van het product door particulieren op Franse bodem.

Het Franse Agence nationale de sÚcuritÚ sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) publiceerde in 2016, na een onderzoek van het verslag van het IARC, dat de kankerrisico's van glyfosaat ôrelatief beperktö waren, maar men kan zich afvragen of het voorzorgsprincipe niet moet gehanteerd worden.

Het onderzoek van de voornoemde ngo toont aan dat zeven van de acht ontbijtgranen van zes merken die in de supermarkt worden verkocht glyfosaatresten bevatten. De zes merken zijn: NestlÚ, Kellogg's, Jordans, Alpen, Leader Price, Weetabix. 87 % van de producten zijn verontreinigd.

De ngo heeft overigens nog enkele voedingsmiddelen ter discussie gesteld die minder onkruidverdelgers bevatten, maar toch nog onrustwekkend zijn: 58% van de twaalf onderzochte peulvruchten (droge erwten, linzen) en 28% van de pasta's.

Volgens professor Andres Carrasco van de universiteit van Buenos Aires zou glyfosaat, behalve het feit dat de stof kankerverwekkend zou zijn, bovendien ook teratogeen zijn (misvormingen bij kinderen veroorzaken) en toxisch zijn voor de lever (de stof vernietigt levercellen).

Al is tot hier toe nog niet wetenschappelijk bewezen dat de residuen in onze voeding van die aard zijn dat ze gevolgen hebben voor de gezondheid, zou ik toch willen weten of uw kabinet aandacht heeft voor deze problematiek. Wat is de stand van zaken?