Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1454

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 12 mei 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

HIV - Grensgebieden - Opsporing

grensoverschrijdende samenwerking
aids
voorkoming van ziekten
grensgebied
Frankrijk

Chronologie

12/5/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017)
24/7/2017Antwoord

Vraag nr. 6-1454 d.d. 12 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 15 december 2016 stelde ik een vraag aan uw collega-minister De Croo over de opsporing van hiv in grensgebieden.

In Frankrijk krijgt de VZW ę†HF Prťvention†Ľ heel wat subsidies voor de opsporing. Maar dat stopt aan de grens met BelgiŽ. Op cruising-plaatsen aan de grens tussen Frankrijk en BelgiŽ (regio Nord-Pas-de-Calais) worden er vaak mensen gediagnosticeerd, maar de opvolging blijft uit, omdat er geen goede samenwerking is tussen de Franse en de Belgische diensten.

In Frankrijk werkt de politie samen met de VZW en wisselen ze tips uit om de meest kwetsbare slachtoffers van HIV op te sporen. In BelgiŽ gebeurt dat niet. In zijn antwoord zegt Minister De Croo dat het in BelgiŽ niet tot de politionele opdrachten behoort om dergelijke activiteiten te ontplooien; zij zijn bij uitstek de taak van organisaties voor sociale zorg en welzijnszorg.

Minister De Croo antwoordde ook dat het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met Frankrijk om de opsporing in grensgebieden en de opvolging van HIV-patiŽnten efficiŽnter te laten verlopen uw bevoegdheid is.

Vandaar mijn vragen, die betrekking hebben op de transversale samenwerking tussen Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken†:

1) Bent u bereid om de opsporing van hiv in grensgebieden aan te kaarten tijdens uw contacten met de nieuwe Franse regering†?

2) Zo ja, bent u dan bereid tot samenwerking met de Belgische politiediensten, zoals het in Frankrijk kan†?

3) Wenst u ten slotte een samenwerkingsakkoord met Frankrijk af te sluiten om de opsporing van hiv in grensgebieden en de opvolging van hiv-patiŽnten efficiŽnter te laten verlopen†?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2017 :

Inzake uw vragen die betrekking hebben op de transversale samenwerking tussen Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken inzake HIV-opsporing kan ik volgende elementen van antwoord geven :

– Ten gronde is de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken materieel niet bevoegd inzake HIV-opsporing, en samenwerking ter zake in de grensgebieden. Deze materie heeft, zoals u het stelt in uw vraag, implicaties voor de beleidsdomeinen Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. De minister van Buitenlandse Zaken kan formeel betrokken zijn bij het sluiten van een samenwerkingsakkoord met Frankrijk, in een coördinerende rol met de betrokken administraties en als (mede)ondertekenaar van het samenwerkingsakkoord.

Indien er over dit thema de vraag vanwege de FOD Volksgezondheid en / of FOD Binnenlandse Zaken zou komen om een dergelijk samenwerkingsakkoord te sluiten met Frankrijk, dan kan de FOD Buitenlandse Zaken deze rol op zich nemen. Het initiatief hiervoor ligt echter niet bij de minister van Buitenlandse Zaken.