Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1035

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 29 september 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Neonicotino´den en fipronil - Gebruik - Beperking - Verkoopsverbod - Samenwerking met Europa en de deelstaten

verdelgingsmiddel
insecticide
gevaarlijke stof
volksgezondheid
gevaren voor de gezondheid
verkoopvergunning

Chronologie

29/9/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016)
21/1/2017Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1266

Vraag nr. 6-1035 d.d. 29 september 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) publiceerde op 19 juli 2016 een advies over de impact van neonicotino´den en fipronil op de biodiversiteit en de menselijke gezondheid (HGR 9241). Daarin komt de HGR tot het besluit dat " de resultaten van de WIA- en EASAC-studies over de effecten op de menselijke gezondheid en op de ecosystemen belangrijke waarschuwingssignalen zijn, en legt de nadruk op de dringende noodzaak om verder onderzoek te voeren naar de toxiciteit van deze verbindingen en de blootstelling van de mens, alsook naar hun effecten op de ecosysteemdiensten ".

Zoals u weet, dringt Ecolo-Groen in het Federaal Parlement er sterk op aan om strengere criteria toe te passen, waarbij de schadelijkheid voor kinderen als leidraad dient. Volksvertegenwoordigsters Anne Dedry (Groen) en Muriel Gerkens (Ecolo) dienden hiertoe vorig jaar een wetsvoorstel in, dat al meermaals besproken werd, maar nog niet gestemd is (cf. stuk Kamer nr. 54-1130/001).

Voor een coherent beleid en een grotere waakzaamheid tegenover neonicotino´den en fipronil, waarvoor de Hoge Gezondheidsraad u waarschuwt, moeten Europa, het federaal niveau en de deelstaten beter samenwerken. Als we de menselijke gezondheid, de bijenvolken en de biodiversiteit willen beschermen, moet er een breder EU-moratorium komen, een algemeen federaal verkoopsverbod en een duidelijk gebruiksverbod regionaal.

1) Hoe zal u samenwerken met Europa en de deelstaten om het gebruik van neonicotino´den en fipronol op het terrein zo veel mogelijk te beperken ?

2) Bent u van plan de verkoop van neonicotino´den en fipronol op termijn in heel BelgiŰ te verbieden ?

3) Waarom heeft de Brusselse regering op 14 juli 2016 beslist om neonicotino´den en fipronol op termijn te verbieden, en loopt de federale overheid achter ?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2017 :

Het onderwerp van deze vraag behoort tot de bevoegdheden van mijn collega minister W. Borsus.