Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9990

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 3 oktober 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Staatsveiligheid - Stakingsrecht - Stakingsaanvragen

arbeidsconflict
sociale dialoog
staatsveiligheid
stakingsrecht
staking

Chronologie

3/10/2013Verzending vraag
5/3/2014Herkwalificatie
13/3/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4857

Vraag nr. 5-9990 d.d. 3 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoewel het stakingsrecht wordt gegarandeerd door een aantal internationale verdragen, zoals het Herziene Europees Sociaal Handvest, is het voor bepaalde werknemers van de publieke sector, bijvoorbeeld in het leger en de Staatsveiligheid (VSSE), niet toegestaan om te staken.

Er zijn wel vier vakbonden waaruit de werknemers kunnen kiezen en er kan een sociaal bemiddelaar worden aangewezen als vervanging voor het stakingsrecht.

Mijn vraag aan de minister is :

Hoeveel keer sinds het toelaten van vakbonden bij werknemers van de VSSE:

a) werden stakingsaanvragen ingediend?

b) werd een sociaal bemiddelaar aangevraagd, toegewezen en/of geweigerd?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2014 :

Ik nodig het geachte lid uit zijn vraag te stellen aan mijn collega, de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, die bevoegd is voor deze materie.