Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9767

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 8 augustus 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Congolese Grondwet - Wijzigingen - Duur politieke mandaten - Aantal kandidaatstellingen van een president - Exit-scenario voor Kabila

Congo
politieke situatie
grondwet
verkiezing

Chronologie

8/8/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
9/1/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4596

Vraag nr. 5-9767 d.d. 8 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het verkiezingsproces in de Democratische Republiek Congo is niet voltooid. Niet alleen zijn er de meer dan betwistbare verkiezingsuitslagen voor de parlements-en presidentsverkiezingen in november 2011. Bovendien blijven de provinciale en lokale verkiezingen uit, waardoor onder meer de Senaat van DRC niet meer op een geldige en democratische manier is samengesteld.

Volgens een recent rapport van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen "Aan de horizon lonkt 2016" is het in de huidige politieke sfeer onmogelijk om geloofwaardige verkiezingen te organiseren op provinciaal en lokaal niveau.

Alhoewel de Congolese Grondwet voorziet dat een derde termijn is uitgesloten voor een president blijken er toch signalen te bestaan die doen vermoeden dat een herziening van de Grondwet wordt overwogen om huidige president Kabila ook na de volgende presidentsverkiezingen, normaal voorzien voor 2016, aan de macht te houden.

In het voorjaar 2011 werd reeds een grondwetsherziening werd doorgevoerd waarbij de presidentsverkiezingen niet lange in 2 ronden maar slechts in 1 ronde plaatsvond.

Nu waarschuwt het Congolese middenveld -maar ook meerdere binnenlandse NGO's- dat zij zich uitdrukkelijk verzetten tegen een nieuwe grondwetsherziening betreffende duur van de mandaten en het aantal keer dat een president zich kandidaat mag stellen.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn dan ook de volgende :

1) Hebt u weet van mogelijke wijzigingen aan de Congolese Grondwet waardoor de duur van de politieke mandaten en het aantal keer dat een president zich kandidaat mag stellen zou wijzigen ?

2) Werd dit besproken tijdens uw verblijf in Congo ?

3) Volgens de huidige Grondwet kan president Kabila niet kandideren voor de volgende presidentsverkiezingen en zal hij bijgevolg zijn macht definitief afstaan. Werd er reeds gesproken op Belgisch , Europees of VN-niveau over een "exitscenario" voor Kabila om hem en zijn entourage te overtuigen de macht daadwerkelijk af te staan ?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2014 :

  1. Ten gevolge van de nationale overlegrondes (“concertations nationales") heeft president Kabila een toespraak gehouden waarin hij zich heeft ingezet om de geest en het geschrift van de Congolese Grondwet te respecteren. Men moet zich om deze positieve toespraak verheugen..

  2. Tijdens mijn laatste bezoek aan de DRC, had de president gehint naar het feit dat hij een dergelijke wijziging van de Grondwet niet voorzag.

  3. De toekomst van president Kabila is geen onderwerp van discussie op Europees of VN-niveau. Het betreft een persoonlijke keuze. Desondanks zal de internationale gemeenschap, met inbegrip van België, de naleving van de electorale kalender van nabij opvolgen. Ikzelf heb meerdere malen de nieuwe president van de CENI, de abt Malu-Malu ontvangen om hem aan te moedigen om het voorgestelde ritme van de electorale agenda, die binnenkort het ontwerp zou moeten uitmaken van een debat in het parlement, te behouden. Rekening houdende met de context van de discussies over de bevordering van de politieke machtswisseling heeft België ook belangstelling voor de idee van een Raad van Wijzen, samengesteld uit voormalige Afrikaanse staatshoofden op het niveau van de Afrikaanse Unie.