Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8987

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 17 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Geboorteaangifte - Elektronische kennisgeving - Interface eBirth - Gebruikers - Behandeling van de kennisgevingen

geboortecijfer
elektronisch document
bevolkingsregister
elektronische overheid

Chronologie

17/5/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8987 d.d. 17 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een kennisgeving van geboorte is een handeling waarbij het ziekenhuis, de vroedvrouw of de gynaecoloog, de eerste werkdag na de geboorte, de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is, inlicht.

De elektronische kennisgeving van geboorten (eBirth) stelt een beveiligde online interface voor waarop alle informatie staat die naar de diensten van de burgerlijke stand van de plaats van geboorte moet worden gezonden.

1) Welke zijn de gebruikerscategorieŽn (ziekenhuizen, zelfstandigen, ...) van de elektronische kennisgeving van geboorten?

2) Wat is voor elk van deze categorieŽn de verhouding actoren, betrokken bij de behandeling van de kennisgevingen van geboorten, die eBirth gebruiken?

3) Geschieden alle geboorteaangiften van deze gebruikers via eBirth?