BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
17 mei 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8987

de Cťcile Thibaut (Ecolo)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Geboorteaangifte - Elektronische kennisgeving - Interface eBirth - Gebruikers - Behandeling van de kennisgevingen
________
geboortecijfer
elektronisch document
bevolkingsregister
elektronische overheid
________
17/5/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8987 d.d. 17 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een kennisgeving van geboorte is een handeling waarbij het ziekenhuis, de vroedvrouw of de gynaecoloog, de eerste werkdag na de geboorte, de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is, inlicht.

De elektronische kennisgeving van geboorten (eBirth) stelt een beveiligde online interface voor waarop alle informatie staat die naar de diensten van de burgerlijke stand van de plaats van geboorte moet worden gezonden.

1) Welke zijn de gebruikerscategorieŽn (ziekenhuizen, zelfstandigen, ...) van de elektronische kennisgeving van geboorten?

2) Wat is voor elk van deze categorieŽn de verhouding actoren, betrokken bij de behandeling van de kennisgevingen van geboorten, die eBirth gebruiken?

3) Geschieden alle geboorteaangiften van deze gebruikers via eBirth?