Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8897

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 30 april 2013

aan de minister van Justitie

Justitiepaleis van Brussel - Energiefactuur - Evolutie

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
verwarming
energiecentrale
energiebesparing

Chronologie

30/4/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
23/1/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4591

Vraag nr. 5-8897 d.d. 30 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In oktober 2010 werd aangekondigd dat in het kader van een rationeler energieverbruik in de overheidsdiensten het Brusselse Justitiepaleis een warmtekrachtkoppeling zou krijgen. Dat zou de jaarlijkse uitstoot van CO² met zo'n 300ton naar omlaag doen gaan, net als de factuur, die naar schatting 130.000 € per jaar lichter zou worden.

Maar vier jaar laten lezen we dat de energiefactuur van het Justitiepaleis bijna verdriedubbeld is, van 189.162 € naar 517 502 €.

In het antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 5-2988 stelt de minister dat de stijging van de energiefactuur van het Brusselse Justitiepaleis grotendeels toe te schrijven is aan de verhoging van de gasprijzen door Electrabel.

Daarnaast merkt ze ook een stijging van het gasverbruik op ten gevolge van de werking van de warmtekrachtkoppeling. Dat wordt gecompenseerd door een daling van 15 % van het elektriciteitsverbruik in het Justitiepaleis.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Wat is het verbruik van aardgas en elektriciteit voor en na installatie van de warmtekrachtkoppeling, uitgedrukt in MWh ?

2) Wat zijn de karakteristieken van de warmtekrachtkoppeling: hoeveel elektrisch en thermisch vermogen kan ze leveren en wat is het nominaal gasverbruik?

3) Met hoeveel draaiuren werd gerekend in de rendabiliteitsstudie?

4) Wat zijn de eenheidsprijzen (all in, inclusief btw, taksen, transport- en distributiekosten) van aardgas en elektriciteit voor en na de installatie van de warmtekrachtkoppeling?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2014 :

1. Het verbruik van aardgas in het Brusselse Justitiepaleis was:

Het verbruik van elektriciteit in het Brusselse Justitiepaleis was:

Dit is dus deels aangekochte, deels door de WKK gegenereerde elektriciteit.

2. De warmtekrachtkoppeling heeft een nominaal vermogen van maximaal 450kW elektriciteit en van 611kW thermisch vermogen voor een verbruik van ongeveer 1170kW hetzij +/- 130Nm³/h natuurlijk gas.

3. De simulaties (op basis van een geschat verbruiksprofiel en een werking zonder pech) voorzagen 4 200 uren werking per jaar aan een gemiddelde belasting van 95 %.

4. Voor de gegevens op basis van de facturen van de energieleveranciers kan zonder al te complexe opzoekingen teruggegaan worden tot het jaar 2010.

De eenheidsprijs voor aardgas per Mwh alles inbegrepen bedroeg:

De eenheidsprijs voor elektriciteit per MWh alles inbegrepen bedroeg: